ISM / ISPS Management

 
ISM og ISPS er vigtige redskaber – til at operere med vores skibe på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Som teknisk manager har vi overtaget ansvaret for, at opnå sikker skibsdrift, og at sikre, at der ikke sker skader på besætningen, at undgå at der ikke sker tab af liv og at undgå skader på miljø, skib og ladning.
 
 

ISM – International Safety Management

ISM trådte i kraft den 01 Juli, 2002, og kræver at administrerende selskab er ansvarlige for teknisk vedligehold og sikre sikkerskibsdrift og at udarbejde SMS –system.
 
VENUS Shippinger certificeret efter denne code og kan derfor være DOC-holder for andre skibe.
 
 
VENUS Shipping– som teknisk manager – vil opfylde disse forpligtelser ved at tage ansvar for:
   
 

ISPS – International Ship & Port Security

ISPS coden  blev obligatorisk for alle rederier og tekniske managere den  1. Juli, 2004. For at overholde ISPS-coden, vil der blive udarbejdet SSA (Ships Security Assessment) og SSP (Ship Security Plan).
 
VENUS Shipping– som teknisk managaer – vil sørge for,  at højne sikkerheden effektivt ved: