MLC 2006 – Maritime Labour Convention, 2006

 
MLC 2006indeholder nogle minimumsregler, hvad angår eksempelvis hviletid, udmønstringsperiodens længde, ret til frihjemrejse, lægehjælp, velfærd og arbejdsmiljø, og at der skal udbetales løn en gang om måneden. Derudover er der i MLC 2006 krav om, at der for de søfarende skal være ordninger, der sikrer dem finansielt ved pension, barsel, sygdom, arbejdsskade el.lign.