Historie


VENUS Shipping's første skib blev indkøbt i Tyskland og indflagret under dansk flag af skibsfører Sigvard Kristensen i 1937.

Efter en del års fast sejlads mellem Teglværkerne i Gråsten Nor og København, blev sejladsen med mursten indstillet.

Efter anden vedenskrig hvor Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk blev en realitet, påbegyndtes sejlads for stålvalseværket, med et skib.
Da Stålvalseværket lukkede ned under dansk ejerskab i2002 havde VENUS Shipping 3 skibe i fast fart for stålvalseværket.

VENUS Shipping fortsatte med de 3 skibe under de nye ejere.

I 2003 indledtes kontakt med Julius Mortensen Shipping i Fredericia, senere Shipping.dk.

Et af VENUS Shippings's skibe overgik i charter til Julius Mortensen indenfor projektmarkedet, hovedsaglig Middelhavet. I løbet af 2003 - 2004 blev de resterende 2 skibe som betjente Stålvalseværket solgt fra og nye skibe blev indkøbt med henblik på projekt markedet og disse kom i charter for Shipping.dk.

I dag råder VENUS Shipping over 4 skibe som alle sejler i projekt markedet.

I 2012  tilgik 3 Norske skibe i Management under VENUS Shipping.